tennguoidepnhat.net
Sóng nhà Đài – Mũi “tâm công” trong chiến dịch 12 ngày đêm
Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không: (VOV) -Tác động của tiếng nói Việt Nam khiến cho binh lính Mỹ suy sụp rã rời 40 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” “Điện Biên…