tennguoidepnhat.net
Sáng mãi bản hùng ca “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”
QĐND Online – Ngày 28-11, tại Hà Nội, nơi cách đây 40 năm đã diễn ra trận quyết chiến lịch sử trên không của quân, dân miền Bắc với không quân Mỹ, nơi ghi dấu kỳ tích vô song “Hà Nội – Điện B…