tennguoidepnhat.net
Người Hà Nội “đối mặt” với B52
QĐND Online-Tại cuộc tọa đàm “Năm 1972-Tư liệu và ký ức của người Hà Nội và chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ” tổ chức chiều 8-11, tại Trung tâm văn hóa Pháp, Hà Nội, những hình ảnh về cuộc sống …