tennguoidepnhat.net
Hỏa lực tập trung một hướng
QĐND – Tháng 7-1972, Trung đoàn Pháo phòng không 244 (Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không – Không quân) được thành lập. Đến giữa tháng 12-1972, trung đoàn chuẩn bị hành quân vào miền Na…