tennguoidepnhat.net
“Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” và những con số (phần cuối)
QĐND Online – Vượt lên những mất mát, đau thương, quân và dân Hà Nội, nòng cốt là Bộ đội Phòng không-Không quân đã đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng không quân của đế quốc Mỹ, làm nên một trận …