tennguoidepnhat.net
Phân tuyến, dự trữ, bảo đảm tốt hậu cần cho chiến dịch
QĐND – Một trong những yếu tố góp phần làm nên chiến thắng trong chiến dịch phòng không 12 ngày đêm “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” tháng 12-1972 là nghệ thuật tổ chức bảo đảm hậu cần cho c…