tennguoidepnhat.net
“Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” và những con số (phần 1)
QĐND Online – Gần 40 năm đã trôi qua song tinh thần quyết chiến quyết thắng của quân và dân Hà Nội nói riêng, quân và dân miền Bắc nói chung trước cuộc tập kích chiến lược bằng không quân của Mỹ và…