tennguoidepnhat.net
Hà Nội – 12 ngày đêm dưới mưa bom – Kỳ 8
Đêm của Phạm Tuân TT – Sáng 28-12-1972 Tin thằng Tuân đêm qua bắn rơi một chiếc B-52 như một làn sóng vui sà đến đâu làm mọi người phấn chấn đến đấy. Mấy cô chị nuôi cũng bảo: có cả công của …