tennguoidepnhat.net
Hà Nội – 12 ngày đêm dưới mưa bom – Kỳ 7
Ngày ác liệt nhất TT – Chúng đem bom nghìn cân. Dội lên trang giấy. Mảnh như một ánh trăng ngần. Hiền như lá mọc mùa xuân. Những đứa trẻ bò lên khỏi hố bom khổng lồ ở phố Khâm Thiên – Ảnh: Bettmann…