tennguoidepnhat.net
Hà Nội – 12 ngày đêm dưới mưa bom – Kỳ 3
B-52 liên tiếp… rụng TT – Tối 19-12. >> Kỳ 1: “Cuộc đón tiếp lịch sự” bắt đầu! >> Kỳ 2: Khi SAM-2 lên tiếng Phố Khâm Thiên tan hoang sau trận bom Mỹ Ảnh tư liệu (Mai Kỳ chụp lại) Mới 7g…