tennguoidepnhat.net
Hà Nội – 12 ngày đêm dưới mưa bom – Kỳ 2
Khi SAM-2 lên tiếng TT – Đêm 18 rạng sáng 19-12-1972 là một đêm trăng mờ, còn hai đêm nữa là đến rằm. Dù đã chuẩn bị tất cả cho cuộc chiến và sẵn sàng hi sinh cho chiến thắng vì danh dự và lò…