tennguoidepnhat.net
Bộ khí tài tên lửa diệt B-52 đầu tiên trên bầu trời Hà Nội
QĐND Online – Mặc dù đã nhuốm màu thời gian, song bộ khí tài tên lửa hạ gục tại chỗ chiếc B-52 đầu tiên trong Chiến dịch “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” vẫn kiêu hãnh hiện diện giữa Thủ đô, như l…