tennguoidepnhat.net
10 kíp chiến đấu tên lửa tiếp tục làm rõ 25 trận bắn rơi B-52
QĐND Online – Sáng 8-10, tại Hà Nội, Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không-Không quân) đã tổ chức Hội nghị thống nhất kỷ yếu 25 trận đánh, bắn rơi B-52 trong 12 ngày đêm tháng 12-1972. Tham gia hội n…