tennguoidepnhat.net
Phim tài liệu về 12 ngày đêm lịch sử
Nhân kỷ niệm 40 năm quân dân thủ đô đập tan cuộc tập kích bằng đường không của đế quốc Mỹ vào Hà Nội, Trung tâm Phim tài liệu và phóng sự – Đài THVN đã thực hiện bộ phim tài liệu lịch sử dài …