tennguoidepnhat.net
Những người “vạch nhiễu,” phát hiện B52 ngày ấy
Tháng 12 của 40 năm trước, Thủ đô Hà Nội bị đế quốc Mỹ dùng “pháo đài bay” B52 ném bom rải thảm. Trong bom, đạn, chết chóc, Hà Nội vẫn kiên cường, quả cảm, vượt qua đau thương, đổ nát, anh dũng chi…