tennguoidepnhat.net
Nhật ký 12 ngày đêm – Kỳ 1
Sau những hồi còi báo động… Đêm 18-12 QĐND – Từ 6 giờ chiều, tại hầm chỉ huy của Bộ tư lệnh Thủ Đô, mọi người đã đủ mặt. Bản đồ miền Bắc phủ mi-ca treo trên tường. Chị Sanh, tiêu đồ viê…