tennguoidepnhat.net
Ký ức đau thương ở phố Khâm Thiên
Sau hồi báo động, từng đợt mưa bom rải xuống Khâm Thiên (Hà Nội). Cả phố bị san phẳng, tường sập, nhà bay, dấu vết còn lại của sự hủy diệt chỉ là những hố bom lổn nhổn gạch đất. > ‘Mắt thầ…