tennguoidepnhat.net
Xứng danh Đoàn tên lửa Thành Loa anh hùng
(VOV) -Tiểu đoàn 57 là đơn vị duy nhất của bộ đội tên lửa trong một đêm bắn rơi 2 máy bay B52 trong chiến dịch 12 ngày đêm. Bộ đội tên lửa: Sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng Tiểu đoàn 57 thuộc…