tennguoidepnhat.net
Nhân chứng người Lào với “Điện Biên Phủ trên không”
(VOV) – Hàng chục ngàn lưu học sinh Lào lúc bấy giờ đã chứng kiến chiến thắng oanh liệt 12 ngày đêm của nhân dân Việt Nam. 40 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không&#8…