tennguoidepnhat.net
Hội thảo về Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không
Ngày 28/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học cấp Nhà nước “Chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không &#…