tennguoidepnhat.net
Giao lưu với đoàn làm phim “Hà Nội 12 ngày đêm”
Chiều 12/12, tại Sư đoàn 371, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã phối hợp với Quân chủng Phòng không-Không quân; Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức g…