tennguoidepnhat.net
“Điện Biên Phủ trên không” và nỗi trăn trở của các cựu binh
(VOV) -40 năm trước, họ biết nhau qua một sự kiện đặc biệt. 40 năm sau, chính sự kiện này lại tạo cơ hội để họ gặp lại nhau. 40 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”…