tennguoidepnhat.net
Bản anh hùng ca Hà Nội – tháng 12/1972
(VOV) -VOV thực hiện chương trình phát thanh đặc biệt chào mừng 40 năm chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không. “Điện Biên Phủ trên không” qua tư liệu trong và ngoài nước 40 năm Chiến thắng &…