tennguoidepnhat.net
40 năm sau, nhìn lại một chiến công
PGS. TS Vũ Duy Thông Mỗi lần nhắc đến trận “Điện Biên phủ trên không” hay rất nhiều chiến thắng khác, tôi vẫn cứ ngạc nhiên rằng sao những bài học nhãn tiền ấy không đủ thức tỉnh những kẻ còn ôm mộ…