tennguoidepnhat.net
“Vít cổ” siêu pháo đài bay
Hỏng băng sóng 3cm, Quân chủng Phòng không – Không quân đã mời các chuyên gia Trung Quốc sang tìm cách sửa chữa, nhưng không có kết quả. Én bạc đi ‘săn’ pháo đài bay Lời tiên tri …