tennguoidepnhat.net
“Điện Biên Phủ trên không”: Có người con gái bên mâm pháo
(Dân trí) – 12 ngày, đêm lịch sử cuối năm 1972, họ là những cô gái bên mâm pháo cao xạ, góp phần làm nên huyền thoại “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không”. 40 năm sau, họ đã thành bà nội, bà ngo…