tennguoidepnhat.net
Chuyên gia Mỹ nói về thất bại trên không ở Hà Nội năm 1972
(VOV) -Mỹ đã sai lầm trong chiến thuật cũng như xem thường khả năng phòng không của không quân Việt Nam. “Huyền thoại Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không” Điện Biên Phủ trên không: “…