tennguoidepnhat.net
Bài thơ “tay trái”…
QĐND – Giữa năm 1972, chúng tôi đang luyện quân ở Thạch Bình, Nho Quan (Ninh Bình). Đến tháng 10, nghe tin Ních -xơn ra lệnh ngừng ném bom ngoài vĩ tuyến 20, ai cũng hiểu đó chỉ là khoảng lặn…