tennguoidepnhat.net
‘Rồng lửa’ Thăng Long xung trận
Khi được báo cáo bằng điện thoại về chiến công bắn rơi tại chỗ chiếc B.52 đầu tiên ở Hà Nội, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp lập tức hỏi lại: “Có đúng B.52 không?”. >>Chặn đứng ‘pháo …