tennguoidepnhat.net
‘Điện Biên Phủ trên không’: Chuyện từ phía bên kia
“Ngày 2/11/1972, Nixon đã ra lệnh B.52 tiến công nặng nề miền Bắc… Đây là lần thứ 3 trong 8 năm, nhân dân Mỹ đã bị lừa bịp”, Joseph Amter phân tích. LTS: 40 năm, một hành trình th…