tennguoidepnhat.net
Trưng bày nhiều tư liệu Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không
Lần đầu tiên được tổ chức cấp quốc gia, chương trình kỷ niệm 40 năm Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không gồm chuỗi hoạt động hội thảo khoa học, gặp gỡ cựu binh, nhân chứng lịch sử, triển lãm lưu…