tennguoidepnhat.net
Mig21 do Phạm Tuân lái trở thành ‘bảo vật quốc gia’
Máy bay Mig 21 do anh hùng Phạm Tuân điều khiển bắn hạ B52 năm 1972 và xe tăng T54B tham gia tấn công dinh Độc lập vừa được công nhận là “bảo vật Quốc gia”. >Trưng bày nhiều tư liệu Hà Nội &#821…