tennguoidepnhat.net
‘Giọng nói nổi tiếng nhất thủ đô’ giữa mưa bom B52
“Đồng bào chú ý! Máy bay địch cách Hà Nội 50 cây số về phía Tây. Đồng bào cần bình tĩnh vào hầm trú ẩn…”, giọng đọc của phát thanh viên Nguyễn Thị Thìn năm 1972, vẫn in sâu trong …