tennguoidepnhat.net
Giao lưu các thế hệ về “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”
(VOV) -Chương trình giao lưu giữa tuổi trẻ với các cựu chiến binh tham gia chiến đấu 12 ngày đêm với chủ đề “Viết tiếp bản hùng ca”. 40 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên khô…