tennguoidepnhat.net
Những người thầy Xô-viết
Hồi ức “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”: ANTĐ – Nhìn lại chiến thắng vĩ đại “Điện Biên Phủ trên không”, có thể thấy một phần không nhỏ là sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Liên Xô. 4 thậ…