tennguoidepnhat.net
Những kỷ vật biết nói của một thời chiến trận
ANTĐ – Giờ những kỷ vật trong căn phòng nhỏ đã trở thành cầu nối của những đồng đội trở về sau cuộc chiến để cùng nhau sống lại một thời hào hùng đã xa. Những người sống mãi trong lòng dân Nh…