tennguoidepnhat.net
Kỳ II: Quyết thắng
Kỳ 1 Khâm Thiên – căm thù và quyết thắng Những “chiến sĩ áo trắng” (tác giả T.T) QĐND – Đêm 26-12, sau những tràng bom Mỹ, 34 cán bộ y tế của 3 trạm y tế phố Khâm Thiên đã có mặt …