tennguoidepnhat.net
Những hình ảnh 12 ngày đêm lịch sử năm 1972
(VOV) – Những ngày này 40 năm về trước, Hà Nội, Hải Phòng và nhiều thành phố, trung tâm khác của miền Bắc mịt mù, tan hoang bởi bom đạn. 40 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ…