tennguoidepnhat.net
Tưởng niệm liệt sĩ, đồng bào trong đợt thảm sát bom B52 năm 1972
Hà Nội: Trong Chúc văn tưởng niệm, đại diện Thành hội Phật giáo Hà Nội khẳng định công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nước và cầu nguyện cho hương linh của họ và đồng bào không may tử n…