tennguoidepnhat.net
12 ngày đêm năm ấy
(VOV) – Cuộc chiến “đất đối không” vĩ đại nhất trong lịch sử chiến tranh Việt – Mỹ trên bầu trời Hà Nội, bắt đầu từ 19h45’ ngày 18/12/1972. 40 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện…