tennguoidepnhat.net
Một hình dung khác về Hà Nội năm 1972
(VOV) -Cuốn sách “Đối mặt với B52” tái hiện cuộc chiến 12 ngày đêm bằng ký ức của những người dân đã trải qua những ngày tháng ấy. 40 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không&…