tennguoidepnhat.net
Ký ức của những người bạn Nga với Điện Biên Phủ trên không
(VOV) – 40 năm đã qua, nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng trên tuyến đầu đánh Mỹ đó vẫn vẹn nguyên trong lòng họ. Chiến thắng lịch sử của trận “Điện Biên phủ trên không” là một chiến côn…