tennguoidepnhat.net
Kế hoạch tuyên truyền chiến thắng Điện Biên Phủ trên không
PTT Nguyễn Thiện Nhân giao cho các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện tuyên truyền “Điện Biên Phủ trên không” theo chức năng. Hôm nay 19/10, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân…