tennguoidepnhat.net
“Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”: Chiến thắng của trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam
(ĐCSVN) – Bốn mươi năm đã trôi qua, nhưng chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” đã đi vào lịch sử dân tộc như một chiến thắng chói lọi, một kỳ tích vô song của thế kỷ XX. Chiến thắn…