tennguoidepnhat.net
“Điện Biên Phủ trên không” – Biểu tượng bản lĩnh Việt Nam
(VOV) -Hội thảo về “Điện Biên Phủ trên không” sắp diễn ra sẽ cho chúng ta thấy được tầm cao, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam. 40 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” “Đi…