tennguoidepnhat.net
Đài phát sóng Mễ Trì – Ký ức một thời đạn bom
(VOV) – Trong chiến dịch “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, Đài Phát sóng Mễ Trì là một mục tiêu bị bắn phá dữ dội. Kỷ niệm 15 năm thành lập Đài Phát sóng phát thanh VN2 Đài phát sóng…