tennguoidepnhat.net
Cụ Hồ thách đố
Cuộc sống của Bác Hồ bao giờ cũng giản dị vui tươi. Bác làm từ việc lớn, như lãnh đạo cách mạng, đến việc bình thường nhất như xay bột, giã gạo,vác gỗ… Có lần Bác đang cặm cụi trồng cây khoai môn t…