tennguoidepnhat.net
Bốn nguyên tắc tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Chúng ta vẫn thường xuyên nói “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “tự phê và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, nhưng gần như ai cũng thấy đó là điều không dễ. Rất nhiều người kh…