tennguoidepnhat.net
Phà Bến Thuỷ trong cuộc chiến chống Mỹ, cứu nước
QĐND Online- Phà Bến Thủy qua dòng sông Lam (còn gọi sông Cả) ở đoạn cuối địa phận phía nam tỉnh Nghệ An. Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, phà Bến Thủy vượt sông Lam là một trong nhữ…