tennguoidepnhat.net
Đồng Xoài – nơi đánh dấu sự phá sản của chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ
QĐND Online – Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cứ điểm Đồng Xoài, còn gọi là Đôn Luân, nằm ở phía nam thị xã Phước Long, trùm lên quốc lộ 14 và tỉnh lộ 2, là cứ điểm mạnh trong tuyến phò…